Oznámenie na prebratie zásielky

      Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. :

Peter LUTIŠAN, 013 42 Horný Hričov

     Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

Vyvesené dňa :  18. 01. 2019                                               Zvesené dňa : 04. 02. 2019

 

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).