Ohlasovňa pobytu Horný Hričov

Oznámenie

 o zrušení trvalého pobytu

            Ohlasovňa pobytu na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253 / 1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom :

16.01.2019

Juraj LAZÁR, narodený 18. 07. 1976

Miestom nového trvalého pobytu je Horný Hričov.

Horný Hričov, 16. 04. 2019

                                                                                                                                         Jozef Jahvodka

                                                                                                                                               /podpis zamestnanca ohlasovne/

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).