Ohlasovňa pobytu Horný Hričov

 Oznámenie

 o zrušení TRVALÉHO pobytu

             Ohlasovňa pobytu na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253 / 1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom :

24.10.2019

Stanislav Kysela, narodený 02. 01. 1977

Miestom nového trvalého pobytu je Horný Hričov.

Horný Hričov, 28. 10. 2019

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).