Oznámenie na prebratie zásielky

      Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. :

Monika KRÁLIKOVÁ, na obci Horný Hričov 191.

      Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

Vyvesené: 03.12.2019                                                                 Zvesené : 18.12.2019

 

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).