Oznámenie na prebratie zásielky

      Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. :

Michal KOŠŤÁĽ,

     Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

Vyvesené dňa :  18.04.2019                                                Zvesené dňa : 03.05.2019

 

 

 

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).