Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre :

Jozef KOLENČÍK, pobyt na obci Horný Hričov,  013 42 Horný Hričov 191.

      Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

Vyvesené dňa :  19.06.2020                                                                                                             Zvesené dňa : 06.07.2020

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).