Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/9/a/9a18f2aa-2326-4db1-9a68-e14862c605ac/hornyhricov.sk/web/wp-includes/post-template.php on line 293

Vážení spoluobčania,

rád by som Vás informoval o prebiehajúcej príprave knihy zameranej na históriu obce Horný Hričov, ktorá bude vychádzať z dostupných informácií ale aj zo spomienok žijúcich občanov obce.

Zároveň chce obec Horný Hričov vybudovať múzeum, ktoré bude mapovať históriu obce, život jej občanov a preto sa na Vás obraciame s prosbou o pomoc pri získavaní starých fotografií, preukazov, vysvedčení, plagátov, povolení, či iných dokumentov a vecí, ktoré by mohli súvisieť s históriou obce a jej občanov. Všetky predmety, ktoré poskytnete zdokumentujeme, nafotíme a vrátime majiteľom. V prípade, že sa rozhodnete tieto predmety obci darovať, tieto budú uskladnené a po zriadení múzea vystavené aj s popisom o aký predmet sa jedná a kto ho daroval alebo zapožičal do múzea.

V prípade, že budete mať pochybnosti o tom, či vami nájdené veci sú zaujímavé z pohľadu histórie obce, doneste ich na obecný úrad, kde ich odborníci posúdia. Vítané sú aj rodinné fotografie a dokumenty, ktoré často dokážu poodhaliť život a osobnosti, ktoré výrazným spôsobom ovplyvňovali život v našej obce.

Vopred Vám ďakujeme za Vašu ústretovosť.

Ing. Dušan Ďuríček, starosta

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).