Ohlasovňa pobytu Horný Hričov

 Oznámenie

 o zrušení TRVALÉHO pobytu

             Ohlasovňa pobytu na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253 / 1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom :

04.11.2019

Zuzana Jancová, narodená 08.03. 1985

Miestom nového trvalého pobytu je Horný Hričov.

Horný Hričov, 04. 11. 2019                                                                                                                            Jozef Jahvodka

                                                                                                                                                               /podpis zamestnanca ohlasovne/

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).