Ohlasovňa pobytu Horný Hričov

Oznámenie

 o zrušení TRVALÉHO pobytu

            Ohlasovňa pobytu na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253 / 1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom :

04.11.2019

Žaneta Jancová, narodená 04.06.1991

Miestom nového trvalého pobytu je Horný Hričov.

Horný Hričov, 04. 11. 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Jozef Jahvodka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              /podpis zamestnanca ohlasovne/

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).