Informácia o verejnom prerokovaní správy EIA

Obec Horný Hričov v súlade s § 34 ods. 3  Zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje svojich občanov, že dňa 13.11.2019 o 17.00 sa v Miestnom osvetovom stredisku Horný Hričov č. 203 bude konať:

Verejné prerokovanie správy o hodnotení navrhovanej činnosti,

 „Zber a mechanická úprava kovových odpadov“,

kde navrhovateľom je

SAKER, s.r.o., Horný Hričov 298, 013 42 Horný Hričov, IČO: 36 391 361.

Horný Hričov 23.10.2019

                                                                                                                           Ing. Dušan Ďuríček

                                                                                                                                starosta

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).