V prvej polovici mesiaca október prebehla kompletná úprava drevín na miestnom cintoríne. Každý rok sa budeme snažiť vylepšiť vzhľad cintorína. V budúcom roku je v pláne úprava terénu v jeho starej časti. V príprave je aj spracovanie dokumentácie na obnovu chodníkov. Dúfame, že prevedené práce prispejú k dôstojnému ucteniu si našich zosnulých počas Sviatku všetkých svätých.

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).