Vážení spoluobčania,

Som rád, že Vás môžem informovať o začatí prác na rekonštrukcii Hasičskej zbrojnice, ktorá bola zahájená 01.07.2020. Rekonštrukcia bude trvať cca 2 mesiace a počas prác budú vymenené všetky okná a dvere, urobíme novú elektroinštaláciu, vodoinštaláciu, nové sociálne zázemie, nové kúrenie, omietky, opraví sa strecha a celá budova zbrojnice sa zatepli. Na rekonštrukciu sme dostali dotáciu 30 000,- € a obec zo svojho rozpočtu prispeje sumou cca 40 000,- €. Verím, že práce prebehnú bez väčších problémov a Hasičská zbrojnica sa stane budovou, ktorá bude skrášľovať vstup do obce.

Dušan Ďuríček, starosta

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).