Dňa 03.12.2018 sa uskutočnila kontrola kompostérov zo strany Slovenskej agentúry životného prostredia. Kontrola konštatovala, že boli splnené všetky podmienky zmluvy a teda nič nebráni distribúcií kompostérov.

V krátkom čase bude 150 kompostérov, ktoré dostala pridelené obec Horný Hričov, prevezených zo skladu v obci Bitarová. Následne budú občania informovaní o čase a podmienkach ich prevzatia. Predpokladaný termín na odovzdanie bude 10. – 14. 12.2018. Presný čas ešte ešte upresníme.

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).