Výbor Lesného a pozemkového spoločenstva Urbárnikov obce Horný Hričov.

 

Predseda : Vydra Miroslav  č.t. 0903 503 929

Tajomník:  Mgr. Gajdošíková  Helena   č.t. 0910 946 047

Hospodár : Nemčík Anton č.t.0917  841 044

Pokladník: Bartáková Jarmila č.t.0902 247 086

Člen výboru : Ing.Marčiš Peter č.t. 0915 805 355

 

Dozorná rada  spoločenstva:

Predseda: Králik Jaroslav č.t. 0905 486 372

Členovia:  Hruboška Ján č.t. 0904 232 468

Vydra Marian   č.t. 0903 444 911