Anna PÚČKOVÁ – výzva na prevzatie zásielky

Oznámenie na prebratie zásielky

      Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. :

Anna PÚČKOVÁ, 013 42 Horný Hričov 191.

      Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

Vyvesené dňa :  25.06.2018                                              Zvesené dňa : 10.07.2018

                                                                                             Ing. Dušan Ďuríček

                                                                                                       starosta

Marián PUČEK – výzva na prevzatie zásielky

Oznámenie na prebratie zásielky

      Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. :

Marián PUČEK, 013 42 Horný Hričov 191.

      Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

Vyvesené dňa :  13.06.2018                                              Zvesené dňa : 28.06.2018

                                                                                             Ing. Dušan Ďuríček

                                                                                                       starosta

Anna BROSSOVÁ – výzva na prevzatie zásielky

Oznámenie na prebratie zásielky

      Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. :

Anna BROSSOVÁ, 013 42 Horný Hričov

      Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

Vyvesené dňa :  08.06.2018                                                   Zvesené dňa : 25.06.2018

                                                                                             Ing. Dušan Ďuríček

                                                                                                       starosta