KOLENČÍK Jozef – výzva na prevzatie zásielky

      Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre :

Jozef KOLENČÍK, pobyt na obci Horný Hričov,  013 42 Horný Hričov 191.

      Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

Vyvesené dňa :  19.06.2020                                                                                                             Zvesené dňa : 06.07.2020

Informácia o využití aplikácie pre mobilné telefóny – ZOSTAŇ ZDRAVÝ a COVID-19, o koronavíruse, jeho príznakoch, rozšírení a podobne

             V súčasnej dobe existuje možnosť využitia aplikácií pre mobilné telefóny, ktoré obsahujú informácie o koronavíruse, jeho príznakoch, rozšírení a podobne. Ide o aplikáciu Zostaň Zdravý, ktorá funguje pod operačným systémom Android, fungovanie pod aj iOS je v štádiu schvaľovania, táto aplikácia obsahuje aj mapu osôb s vyznačenými pozitívnymi výsledkami testov a aplikáciu COVID-19, ktorá funguje pod systémom Android aj iOS.