BOTEK Andrej – výzva na prevzatie zásielky

Oznámenie na prebratie zásielky

      Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. :

Andrej BOTEK, 013 42 Horný Hričov 191.

      Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

Vyvesené dňa :  17.10.2019                                                   Zvesené dňa : 04.11.2019

 

„Zber a mechanická úprava kovových odpadov“ správa o hodnotení a oznámenie o začatí správneho konania – navrhovateľ SAKER s.r.o. Horný Hričov.

Dokument :

„Zber a mechanická úprava kovových odpadov“ správa o hodnotení a oznámenie o začatí správneho konania – navrhovateľ SAKER s.r.o. Horný Hričov.

Dokumente je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Horný Hričov, kde si možno z neho robiť výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotovovať jeho kópie počas pracovných dní od 14.10.2019 do 14.11.2019

Správa o hodnotení a oznámenie o začatí správneho konania je taktiež zverejnená na stránke :

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zber-mechanicka-uprava-kovovych-odpadov

Úradné hodiny :

Pondelok a streda v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 17:00 h

Utorok, štvrtok a piatok v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 14:30 h

PETRÁŠ Miroslav – výzva na prevzatie zásielky

      Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. :

Miroslav PETRÁŠ, 013 42 Horný Hričov 191.

      Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

Vyvesené dňa :  11. 10. 2019                                               Zvesené dňa : 28. 10. 2019

 

 

Územné rozhodnutie – Vážska cyklodopravná trasa – úsek Žilina-Bytča-hranica ŽSK/TSK-(Považská Bystrica)

 Dokument :

„Územné rozhodnutie – Vážska cyklodopravná trasa – úsek Žilina-Bytča-hranica ŽSK/TSK-(Považská Bystrica)“

Dokument je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Horný Hričov, kde si možno z neho robiť výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotovovať jeho kópie počas pracovných dní

od 30. 09. 2019 do 15. 10. 2019

Úradné hodiny :

Pondelok a streda v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 17:00 h

Utorok, štvrtok a piatok v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 14:30 h

Vyvesené : 30. 09. 2019                                                                           Zvesené : 15. 10. 2019

KURIC Miroslav – výzva na prevzatie zásielky

      Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. :

Miroslav KURIC, 013 42 Horný Hričov 191.

      Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

Vyvesené dňa :  20.09. 2019                                               Zvesené dňa : 07.10. 2019