OZNAM – Simulované cvičenie v spoločnosti Zväz pre skladovanie zásob, a.s. (SLOVNAFT) – terminál Horný Hričov

OZNAM

Vážení spoluobčania,

Dňa 10. 10. 2018 t.j. v stredu sa uskutoční plánované simulované cvičenie v spoločnosti Zväz pre skladovanie  zásob, a.s. – prevádzka  Terminál Horný Hričov.

Čas vykonania cvičenia bude od 9 hod. do 13 hod.

V tento čas budete počuť zvuk sirény 2 minútový kolísavý tón, ďalej zvuk sirén požiarnych vozidiel a budete môcť  vidieť  aj  čierny dym.

Do cvičenia sú zapojení aj zamestnanci obecného úradu Horný Hričov.

Obyvatelia obce Horný Hričov v tento čas nebudú obmedzovaní a ani ničím ohrození. !!!

Žiadame obyvateľov obce aby zbytočne, (neodôvodnene) nevolali na linku tiesňového volania čísla  112, alebo č. 150, 155, 158, z dôvodu možných spozorovaných zvukových a vizuálnych efektov pri cvičení v doobedňajších hodinách dňa 10.10. 2018.  

Ďakujeme Vám za pochopenie.

VAROVANIE – Krádeže v obci Horný Hričov

Obec Horný Hričov dôrazne upozorňuje a varuje svojich občanov pred nárastom kriminality v našej obci. Pravdepodobne jedinec poznajúci prostredie našej obce, pácha v nočných hodinách trestnú činnosť formou vykrádania automobilov, garáži a humien.

Obec Horný Hričov vyzýva všetkých občanov k zvýšeniu ostražitosti. Sledujte svoje okolie a v prípade spozorovania podozrivej osoby alebo osôb okamžite volajte políciu alebo starostu obce. Trestná činnosť je vykonávaná v nočných hodinách, preto je dôležité okolie kontrolovať aj pohľadom z okna.

Vzhľadom na vzniknutú situáciu bude v krátkej dobe po celej obci inštalovaný kamerový systém v kvalite, ktorá umožní aj v noci rozpoznať tváre páchateľov. Niektoré kamery budú verejné iné budú umiestnené anonymne.

Verím, že spoločnými silami sa nám podarí prichytiť páchateľa alebo páchateľov pri čine.

Dušan Ďuríček, starosta

VÝZVA / UPOZORNENIE pre obyvateľov obce venčiacich psov v intraviláne obce

    Vážení spoluobčania,

Obec Horný Hričov dôrazne  upozorňuje všetkých obyvateľov Obce Horný Hričov , ktorí sú  majiteľmi psov a  ktorí na venčenie psov  využívajú intravilán obce (do intravilánu patrí hrádza VD, priestranstvo pri kostole, všetky zelené plochy, miestne komunikácie, chodníky a iné priestranstvá), že sú povinní po psoch zbierať a likvidovať ich výkaly. Ponechanie psích výkalov na tráve, ceste, chodníku alebo inom priestranstve je závažným priestupkom, ktorý bude riešený pokutou udelenou zo strany obce.

Psie výkaly spôsobujú závažné ochorenia, na ktoré môžu najviac doplatiť deti. V súčasnej dobe nie je možné pre vychádzky detí ZŠ a MŠ Horný Hričov využívať hrádzu, ktorá je extrémne znečistená psími  výkalmi. Psie výkaly sa nachádzajú aj na miestnych komunikáciách a iných priestranstvách.

Žijeme v roku 2017 a každý z nás by mal akceptovať, že v dnešnej dobe existujú určité hygienické štandardy, ktoré je potrebné dodržiavať. Ak sa nájdu jednotlivci, ktorí toto rešpektovať nechcú, každému vo svojom okolí dávajú jasne najavo, že im nezáleží na deťoch v našej Obci  a ani spoluobčanoch našej Obce.

Pevne verím, že sa situácia  po zverejnení  výzvy  zlepší  a Obec nebude nútená pristúpiť k represii.

                                                                                                                             Ing. Dušan Ďuríček, starosta