UPOZORNENIE na dočasnú zmenu úradných hodín – Stavebný úrad

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 24.01.2018 stredu budú skrátené stránkové hodiny do 15,30 hod. pričom otvorená bude iba podateľňa.

Zároveň oznamujeme, že od 29.01.2018 do 02.02.2018 bude stavebný úrad zatvorený z dôvodu plánovanej archivácie spisov.

 

 

Anna Kubičková

Spoločný obecný úrad Strečno

Stavebný úrad

Administratívna budova Lesov SR š.p.

Nám. Gen.M.R. Štefánika 1

010 01 Žilina

2.posch. č.dv.203,203A

Výberové konanie na pozíciu “Pracovník údržby obce”

Výberové konanie na pozíciu „Pracovník údržby obce“.

Obec Horný Hričov vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu Pracovník údržby obce.

Náplň práce:

 • V jarnom, letnom a jesennom období údržba zelene (kosenie trávy, plevanie, strihanie stromov a okrasných kríkov, hrabanie lístia, polievanie zelene)
 • Udržiavanie čistoty a poriadku v obci,
 • V zimnom období údržba ciest a chodníkov v obci, odhŕňanie snehu farmárskym traktorom (vodičský preukaz skupiny T), frézou prípadne ručne podľa množstva snehu
 • Základná údržba majetku obce a jeho oprava
 • Základná starostlivosť a údržba strojných zariadení
 • Prevádzkovanie obecnej kotolne
 • Ostatné práce podľa požiadaviek
 • Pracovná doba od 6:00 hod. do 14:00 hod.

Kvalifikačné predpoklady:

 • Minimálne stredoškolské vzdelanie (bez maturity)
 • Vzťah k technickým zariadeniam
 • Vodičský preukaz skupiny T (je možné si ho dorobiť počas výkonu práce s finančným príspevkom obce)
 • Časová flexibilita (v prípade potreby práca aj v sobotu a nedeľu)
 • Vzhľadom na fyzickú náročnosť je práca vhodná skôr pre mužov

Pracovné výhody:

 • Možnosť získať stabilnú prácu
 • Pravidelný plat bez meškania (práce pre obec Horný Hričov)
 • Pracovný fond 40hodín/týždeň
 • + 5 dní dovolenky/rok
 • Príspevok na stravu

Ponúkaný plat brutto (v hrubom): 700,- € až 800,- €

Ukončenie výberového konania najneskôr do 31.01.208

Požadovaný nástup: dohodou

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu zašlite alebo doneste svoj životopis na:

Obec Horný Hričov

Horný Hričov 191

013 42

alebo

e-mail: info@hornyhricov.sk

                                                                                                                             Ing. Dušan Ďuríček

                                                                                                                                Starosta obce

VÝZVA na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľnosti, dane za psa, poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľnosti, dane za psa, poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Obec Horný Hričov ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad týmto upozorňuje občanov – daňovníkov, ktorí do dnešného dňa nezaplatili dane a poplatky v zmysle zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení neskorších predpisov a VZN Obce Horný Hričov č. 1//2017, aby si túto povinnosť splnili čo najskôr, a to buď zaplatením v pokladni Obce Horný Hričov, alebo na účet obce a ako Variabilný symbol uveďte číslo rozhodnutia. Číslo účtu obce: IBAN : SK48 5600 0000 0003 3100 6001

VAROVANIE – Krádeže v obci Horný Hričov

Obec Horný Hričov dôrazne upozorňuje a varuje svojich občanov pred nárastom kriminality v našej obci. Pravdepodobne jedinec poznajúci prostredie našej obce, pácha v nočných hodinách trestnú činnosť formou vykrádania automobilov, garáži a humien.

Obec Horný Hričov vyzýva všetkých občanov k zvýšeniu ostražitosti. Sledujte svoje okolie a v prípade spozorovania podozrivej osoby alebo osôb okamžite volajte políciu alebo starostu obce. Trestná činnosť je vykonávaná v nočných hodinách, preto je dôležité okolie kontrolovať aj pohľadom z okna.

Vzhľadom na vzniknutú situáciu bude v krátkej dobe po celej obci inštalovaný kamerový systém v kvalite, ktorá umožní aj v noci rozpoznať tváre páchateľov. Niektoré kamery budú verejné iné budú umiestnené anonymne.

Verím, že spoločnými silami sa nám podarí prichytiť páchateľa alebo páchateľov pri čine.

Dušan Ďuríček, starosta

OZNAM – začiatok asfaltovania – parkovanie na uliciach

Vážení spoluobčania,

Obec Horný Hričov si Vás dovoľuje informovať, že od štvrtka 19.10.2017 do piatka 20.10.2017 bude prebiehať asfaltovanie komunikácií, ktoré sú v rekonštrukcii.

Vo štvrtok od 7:00 hod. bude aplikovaný penetračný postrek, následné začne asfaltovanie, preto Vás žiadame o odparkovanie automobilov, čím sa vyhneme ich prípadnému poškodeniu. V piatok od 7:00 hod. budú práce pokračovať. V prípade, že sa nepodarí položiť koberec v plnej dĺžke, budú práce prebiehať aj v sobotu prípadne pondelok.

Ďakujeme Vám za spoluprácu a trpezlivosť. Dúfame, že táto rekonštrukcia prispeje k skvalitneniu nášho života.

Ing. Dušan Ďuríček, starosta

Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľností a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady

Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľností a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady.

Obec Horný Hričov ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad, týmto upozorňuje občanov – daňovníkov na zaplatenie nedoplatkov daní a poplatkov.

V zmysle zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č. 1/2017 bola daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Touto cestou vyzývame všetkých daňovníkov, ktorí doposiaľ daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad na rok 2017 neuhradili, aby si túto povinnosť splnili najneskôr do 31.10.2017 a to buď zaplatením v pokladni OcU, alebo na účet obce.

V prípade, že daň a poplatky nebudú uhradené, zoznam dlžníkov bude zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce a správca dane pristúpi k vymáhaniu nedoplatkov dane.

Informácia o zjazdnosti cesty I/18 v úseku pod hradom v katastri obce Strečno

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA

Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina

Informácia o zjazdnosti cesty I/18 v úseku pod hradom v katastri obce Strečno,
po ukončení realizácie projektu „sanácia skalného brala Strečno“

Dňom  16. októbra 2017 bude v predmetnom úseku cesty I/18 zabezpečovaná cestná doprava bez obmedzení. Predchádzajúce obmedzenie – obojsmerná doprava v dvoch zúžených jazdných pruhoch v šírke 2×3,00 m, rýchlosť 30 km/hod, bude k tomuto termínu zrušené!

                                             PhDr. Michal Lavrík v. r.

                                               prednosta

Meterorologická výstraha 2. stupňa na deň 5.10. a 6. 10.2017

Meteorologická výstraha

„SHMÚ dňa 05. 10. 2017 o  05:48 h  vydal meteorologickú  výstrahu 2. Stupňa – Vietor na horách pre okres Žilina na dobu od 05. 10. 2017 od 10:00 h  do 06. 10. 2017                do 02:00 h

    „V okrese Žilina sa na miestami nad pásmomlesa očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 32 – 40 m/s (115-145 km/h).

     Táto rýchlosť predstavuje zvýšené  nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo). Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná.“

 Ing. Iveta Krchnavá, zamestnanec odboru  KR  Žilina.