Výberové konanie na pozíciu „Pracovník údržby obce“

Výberové konanie na pozíciu „Pracovník údržby obce“.

Obec Horný Hričov vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu Pracovník údržby obce.

Náplň práce:

 • V jarnom, letnom a jesennom období údržba zelene (kosenie trávy, plevanie, strihanie stromov a okrasných kríkov, hrabanie lístia, polievanie zelene)
 • Udržiavanie čistoty a poriadku v obci,
 • V zimnom období údržba ciest a chodníkov v obci, odhŕňanie snehu farmárskym traktorom (vodičský preukaz skupiny T/nie je podmienkou), frézou prípadne ručne podľa množstva snehu
 • Základná údržba majetku obce a jeho oprava
 • Základná starostlivosť a údržba strojných zariadení
 • Prevádzkovanie obecnej kotolne
 • Ostatné práce podľa požiadaviek
 • Pracovná doba od 6:00 hod. do 14:00 hod. (možnosť dohodnúť iný pracovný čas)

Kvalifikačné predpoklady:

 • Minimálne stredoškolské vzdelanie (bez maturity)
 • Vzťah k technickým zariadeniam
 • Vodičský preukaz skupiny T (je možné si ho dorobiť počas výkonu práce s finančným príspevkom obce)
 • Časová flexibilita (v prípade hustého sneženia práca aj v sobotu a nedeľu/za príplatok)
 • Vzhľadom na fyzickú náročnosť je práca vhodná skôr pre mužov

Pracovné výhody:

 • Možnosť získať stabilnú prácu
 • Pravidelný plat bez meškania (práce pre obec Horný Hričov)
 • Pracovný fond 40hodín/týždeň
 • Naviac 5 dní dovolenky/rok
 • Príspevok na stravu

Ponúkaný nástupný plat brutto (v hrubom): – 800,- € (naviac dva krát ročne odmena a pri dobre vykonávanej práci postupne zvyšovanie platu)

Ukončenie výberového konania najneskôr do 23.08.2019

Požadovaný nástup: dohodou

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu zašlite alebo doneste svoj životopis na:

Obec Horný Hričov

Horný Hričov 191

013 42

alebo

e-mail: info@hornyhricov.sk

Ing. Dušan Ďuríček

Starosta obce

OZNAM – “Revízia vodnej stavby Hričov – Mikšová – Považská Bystrica“

Vážení spoluobčania!

Obec Horný Hričov Vás na základe žiadosti Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. chce informovať o pripravovanej investičnej akcii “Revízia vodnej stavby Hričov – Mikšová – Považská Bystrica“. Revízia je zameraná na odstránenie priesakov hrádzi, ktoré lemujú umelý kanál rieky Váh. Práce by mali začať v septembri 2019 a ukončené by mali byť do novembra 2019.

Od 12. augusta 2019 bude postupne znižovaná hladina v umelom kanáli a bude sa zvyšovať prietok v starom koryte Váhu. V konečnej fáze bude priehrada Horný Hričov úplne vypustená a prirodzený tok bude v plnej sile pretekať starým korytom Váhu.

Z uvedeného dôvodu dôjde k podstatnému zvýšeniu hladiny vody v starom koryte a v prípade dažďov môže prietok dosiahnuť až päťnásobok bežného prietoku.  Žiadame občanov o zvýšenú opatrnosť pri pohybe okolo starého koryta Váhu a rodičov, aby dozreli na svoje deti a vysvetlili im riziká spojené s pohybom pri rieke.

VAROVANIE – Krádeže v obci Horný Hričov

Obec Horný Hričov dôrazne upozorňuje a varuje svojich občanov pred nárastom kriminality v našej obci. Pravdepodobne jedinec poznajúci prostredie našej obce, pácha v nočných hodinách trestnú činnosť formou vykrádania automobilov, garáži a humien.

Obec Horný Hričov vyzýva všetkých občanov k zvýšeniu ostražitosti. Sledujte svoje okolie a v prípade spozorovania podozrivej osoby alebo osôb okamžite volajte políciu alebo starostu obce. Trestná činnosť je vykonávaná v nočných hodinách, preto je dôležité okolie kontrolovať aj pohľadom z okna.

Vzhľadom na vzniknutú situáciu bude v krátkej dobe po celej obci inštalovaný kamerový systém v kvalite, ktorá umožní aj v noci rozpoznať tváre páchateľov. Niektoré kamery budú verejné iné budú umiestnené anonymne.

Verím, že spoločnými silami sa nám podarí prichytiť páchateľa alebo páchateľov pri čine.

Dušan Ďuríček, starosta

VÝZVA / UPOZORNENIE pre obyvateľov obce venčiacich psov v intraviláne obce

    Vážení spoluobčania,

Obec Horný Hričov dôrazne  upozorňuje všetkých obyvateľov Obce Horný Hričov , ktorí sú  majiteľmi psov a  ktorí na venčenie psov  využívajú intravilán obce (do intravilánu patrí hrádza VD, priestranstvo pri kostole, všetky zelené plochy, miestne komunikácie, chodníky a iné priestranstvá), že sú povinní po psoch zbierať a likvidovať ich výkaly. Ponechanie psích výkalov na tráve, ceste, chodníku alebo inom priestranstve je závažným priestupkom, ktorý bude riešený pokutou udelenou zo strany obce.

Psie výkaly spôsobujú závažné ochorenia, na ktoré môžu najviac doplatiť deti. V súčasnej dobe nie je možné pre vychádzky detí ZŠ a MŠ Horný Hričov využívať hrádzu, ktorá je extrémne znečistená psími  výkalmi. Psie výkaly sa nachádzajú aj na miestnych komunikáciách a iných priestranstvách.

Žijeme v roku 2017 a každý z nás by mal akceptovať, že v dnešnej dobe existujú určité hygienické štandardy, ktoré je potrebné dodržiavať. Ak sa nájdu jednotlivci, ktorí toto rešpektovať nechcú, každému vo svojom okolí dávajú jasne najavo, že im nezáleží na deťoch v našej Obci  a ani spoluobčanoch našej Obce.

Pevne verím, že sa situácia  po zverejnení  výzvy  zlepší  a Obec nebude nútená pristúpiť k represii.

                                                                                                                             Ing. Dušan Ďuríček, starosta