Informácia o dočasnej úprave úradných hodín Obce Horný Hričov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike vydal stanovisko, ktorým sa postupne zmierňujú doteraz prijaté opatrenia.

Z tohto dôvodu Obecný úrad Horný Hričov upravuje úradné hodiny pre verejnosť od 1. júna 2020 nasledovne:

 Pondelok   7:30 h. – 14.00 h.

Utorok       7:30 h. – 14.00 h.

Streda        7:30 h. – 14.00 h.

Štvrtok       7:30 h. – 14.00 h.

Piatok        7:30 h. – 14.00 h.

Návštevníci sú povinní mať na tvári rúško a pred vstupom do miestnosti si vydenzifikovať ruky.

Žiadame občanov, aby naďalej prednostne využívali elektronickú komunikáciu: info@hornyhricov.sk alebo telefonickú komunikáciu 041/5680 129.

Pevne veríme, že zodpovedným správaním nás všetkých, sa podarí túto situáciu zvládnuť.

                                                                                         Ďakujeme za pochopenie.

 

                                                                                              Ing. Dušan Ďuríček

                                                                                                starosta

 

STAVEBNÝ ÚRAD – Zmena úradných hodín

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike vydal stanovisko, ktorým sa postupne zmierňujú doteraz prijaté opatrenia.

Z tohto dôvodu Spoločný obecný úrad Strečno – stavebný úrad pre obce: Bitarová,

Brezany, Divina, Divinka, Dlhé Pole, Horný Hričov, Hôrky, Ovčiarsko, Stráňavy, Strečno, Svederník

upravuje úradné hodiny pre verejnosť od 20. mája 2020

Úradné hodiny pre verejnosť:

Pondelok9.00 – 12.00 h,13.00 h – 15.00 hod
Streda9.00 – 12.00 h,13.00 h – 16.00 hod

Účastníci sú povinní mať na tvári rúško a pred vstupom do miestnosti vydenzifikovať si ruky.

Naďalej platí, že žiadosti o vydanie územných rozhodnutí, stavebných povolení, oznámení o drobnej stavbe a iných konaní vrátane kolaudačných konaní je možné doručovať aj poštou na adresu: Spoločný stavebný úrad Strečno, Administratívna budova Lesov SR š.p. Nám. Gen. M.R.Štefánika 1, 010 01 Žilina. Odporúčame prednostne využívať elektronickú komunikáciu: stavebny.urad@strecno.sk telefonickú komunikáciu 041/ 599 33 35.

Ďakujeme za pochopenie.

Bc. Dušan Štadáni

Upozornenie pre občanov, aby nevypaľovali porasty

Upozornenie pre občanov, aby nevypaľovali porasty

Apríl býva pre hasičov mesiacom so zvýšeným výskytom požiarov v prírodnom prostredí, ktoré vznikajú vypaľovaním porastov, drevín a biologického odpadu. Každý rok počas tohto obdobia zápasia so spaľovaním suchej trávy, lístia a vetví zo stromov. V roku 2019 zaznamenali hasiči až 1677 požiarov, ktoré vznikli dôsledkom takéhoto vypaľovania, čo je oproti roku 2018 nárast až o 71%.

Ak sa z dôvodu opatrení pre vírus COVID – 19 nachádzate momentálne doma a jarné počasie vás láka von robiť poriadok na dvore a záhrade, nepoužívajte na to oheň! Čím menej budú musieť hasiči zasahovať pri výjazdoch takéhoto charakteru, tým viac ich budeme chrániť. V neposlednom rade – plošné vypaľovanie tráv a porastov môže skončiť pokutou vo výške 331 eur, pre podnikateľov sa suma môže vyšplhať až do výšky 16 596 eur. Nikto však v momentálnej situácii nechce rozdávať, ani dostávať pokuty.

Apelujeme preto na občanov, aby sa takejto činnosti vyhli.

Pálením zeleného odpadu, keď sa nad obcou vznáša mračno bieleho zapáchajúceho a škodlivého dymu, dochádza k porušeniu Občianskeho zákonníka. Zákon o ochrane pred požiarmi zase hovorí, že sa nesmie zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a že sa nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov, a podobne.

V PRÍPADE, AK NEZODPOVEDNÍ OBČANIA SPÔSOBIA POŽIAR, HROZÍ IM OKREM POKUTY AJ TRESTNÉ STÍHANIE!

STAVEBNÝ ÚRAD – zrušenie úradných hodín do odvolania

Na základe Uznesenie vlády č. 111 z 11.marca 2020 o vyhlásení mimoriadnej situácie na území SR a Rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR zo dňa 12.marca 2020 a sprísnení opatrení Vládou SR a Hlavným hygienikom SR v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) Spoločný obecný úrad Strečno – stavebný úrad pre obce: Bitarová, Brezany, Divina, Divinka, Dlhé Pole, Horný Hričov, Hôrky, Ovčiarsko, Stráňavy, Strečno, Svederník

r u š í      od 30.3 až do odvolania úradné hodiny pre verejnosť. 

Žiadosti o vydanie územných rozhodnutí, stavebných povolení, oznámení o drobnej stavbe a iných konaní vrátane kolaudačných konaní je potrebné doručovať poštou na adresu:

Spoločný stavebný úrad Strečno, Administratívna budova Lesov SR š.p. Nám. Gen. M.R.Štefánika 1, 010 01 Žilina.

Odporúčame prednostne využívať elektronickú komunikáciu: stavebny.urad@strecno.sk telefonickú komunikáciu 041/ 599 33 35.

Ďakujeme za pochopenie.
Bc. Dušan Štadáni

KORONAVÍRUS: NOVÁ SÉRIA MIMORIADNYCH OPATRENÍ A VŠETKY UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

KORONAVÍRUS: NOVÁ SÉRIA MIMORIADNYCH OPATRENÍ A VŠETKY UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

 

 

🚛 Výnimka pre kamionistov je platná aj na ďalšie dve nedele (29.3. a 5.4.)

 

❤️ Vláda SR apeluje na dôchodcov, ale aj ich rodiny, priateľov a známych, aby sa z úcty k vlastnému životu postarali o minimalizovanie pohybu dôchodcov na verejnosti, keďže sú najzraniteľnejší a v prípade infikovania existuje vyššia šanca, že ochoreniu podľahnú. V prípade, že sa nakazia vďaka svojmu nezodpovednému správaniu, hrozí masové obsadenie strategických zdravotníckych prístrojov. Seniori nad 65 rokov, vychádzajte z domu iba v nevyhnutných prípadoch, necestujte MHD a vlakmi.

 

🚗 AKTUÁLNA SITUÁCIA NA HRANIČNÝCH PRIECHODOCH 🚗

 

➡️ V čase zverejnenia tohto statusu platí situácia zverejnená na tomto odkaze, kde nájdete detaily o všetkých otvorených hraničných priechodoch so všetkými susediacimi štátmi: https://bit.ly/korona_hranice1 ➡️ Pozor, pre najaktuálnejší vývoj sledujte kontinuálne túto stránku a nové statusy

 

❗VÝBER Z OPATRENÍ VLÁDY SR❗

 

✔️Bude zavedená povinnosť pre každého nosiť rúško všade mimo bydliska (spôsob kontroly/udelenia sankcie nezodpovedným sa ešte spresní)

 

✔️Budú uzavreté prevádzky (ktoré môžu byť dnes denne otvorené) v nedeľu za účelom sanitárneho dňa a oddychu pracovníkov obchodov

 

✔️Budú zavedené špeciálne otváracie hodiny pre ľudí nad 65 rokov vo všetkých otvorených prevádzkach od 09:00 hod do 12:00 hod. (informujte o tom svojich starších príbuzných, známych a priateľov)

 

✔️Dočasné zrušenie bezplatnej železničnej dopravy pre študentov

 

✔️Posúvajú sa povinné zdravotnícke a preventívne prehliadky

 

✔️Nebudú plynúť zákonné lehoty naprieč všetkými ministerstvami

 

✔️Ohľadom platobných lehôt a možného ich posunu sa vláda vyjadrí neskôr

 

✔️Platí núdzový stav pre zariadenia sociálnych služieb, ak aj zákaz návštev v domovoch dôchodcov

 

✔️Ukončená činnosť denných stacionárov

 

✔️Budú sa využívať lokalizačné dáta poskytovateľov mobilných telekomunikačných služieb v záujme verejného zdravia

 

✔️Obce zriadia telefonické linky na jedlo na donášku

 

✔️Platí výnimka pre poskytovanie služieb notárov a advokátov, nebudú plynúť zákonné lehoty, a to od 12.03.2020 do 30.04.2020

 

✔️Do 30.04.2020 nebudú realizované žiadne exekúcie ani dražby

 

✔️Bude zavedená prítomnosť policajtov a príslušníkov armády pri problematických nemocniciach, kde občania nerešpektujú pravidlá a ohrozujú svoje okolie

 

✔️Pred každou nemocnicou kde sa robia odbery budú odberné miesta formou drive thru (prejazd autom, testovaná osoba nebude musieť opustiť vozidlo)

 

✔️Platí odporúčanie pri každom rade ľudí na verejnosti, aby mali od seba odstup 2 metre

 

✔️Od 30.03.2020 sa bude pri vstupe do nemocníc, fabrík a všetkých otvorených prevádzkach merať teplota z čela

 

✔️RTVS bude každý deň o 18:00 hod. vysielať bohoslužby (upozornite na to seniorov vo vašom okolí) a taktiež bude mať povinnosť vysielať vyučovacie sloty pre deti

 

✔️Budú zavedené bezplatné a cielené SMS správy pre vybrané skupiny ohrozených obyvateľov

 

✔️Bola predĺžená platnosť zákazu organizovania spoločenských, hromadných a kultúrnych zhromaždení do odvolania

 

✔️Budú vybraté tri nemocnice na západe, strede a výhode SR len pre pacientov s Covid-19, pričom v prípade ostatných nemocníc budú pre nich vyčlenené samostatné budovy

 

✔️Plánuje sa nákup kvalitných testerov a zákaz vyvážania dôležitých liekov do zahraničia

 

✔️Ministerstvo zahraničných vecí pripravuje analýzu príkladov toho, čo v zahraničí (ne)funguje v boji proti vírusu

 

🚫 POVINNÁ KARANTÉNA A NAHLASOVANIE NEZODPOVEDNÝCH ĽUDÍ 🚫

 

❌ Povinná 14-dňová karanténa sa vzťahuje na osoby, ktoré boli v zahraničí a vracajú sa na územie SR v čase po 12.3.2020. Cez hraničné priechody sú na územie SR púšťaní iba občania SR s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR, respektíve cudzinci s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR. Pre ďalšie výnimky si pozrite vyššie priložený link o situácii na všetkých hraničných priechodoch.

 

❌ V prípade, že ste uviazli v zahraničí a chcete sa vrátiť na Slovensko, kontaktujte ambasádu SR v danej krajine, respektíve ambasádu SR, pod ktorej kompetenciu daná krajina spadá.

 

❌ V prípade skupinového návratu organizovaného vládou SR, povinne nastúpite do skupinovej karantény v jednom zo štátnych zariadení. Ak sa vrátite na územie SR individuálne, aj karanténa bude individuálna.

 

❌ Porušovateľov karantény nahlasujte na čísla 158 alebo 159. Policajný zbor riešil už viac ako 250 prípadov porušenia karantény. Pre fyzické osoby je sankcia vo výške 1659 eur, pre právnické osoby a ich porušenie nariadení to je 20 000 eur.

 

UPOZORNENIE pre seniorov – nové praktiky podvodníkov v súvislosti s hrozbou šírenia koronavírusu COVID-19

V súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu COVID – 19  Ministerstvo vnútra SR Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra upozorňuje občanov, že na území Slovenska boli zaznamenané nové prípady podvodov na senioroch. Neznáme osoby kontaktujú telefonicky, ale aj osobne seniorov s požiadavkou zmerania teploty, ponuky pochybných farmakologických prípravkov a iné, čím chcú zneužiť súčasnú situáciu vo svoj prospech. Upozorňujeme seniorov na nové praktiky podvodníkov. V prípade, ak ste boli svedkami obdobného konania, je potrebné kontaktovať políciu SR na tel. č. 158.