Distribúcia kompostérov – informácia

Dňa 03.12.2018 sa uskutočnila kontrola kompostérov zo strany Slovenskej agentúry životného prostredia. Kontrola konštatovala, že boli splnené všetky podmienky zmluvy a teda nič nebráni distribúcií kompostérov.

V krátkom čase bude 150 kompostérov, ktoré dostala pridelené obec Horný Hričov, prevezených zo skladu v obci Bitarová. Následne budú občania informovaní o čase a podmienkach ich prevzatia. Predpokladaný termín na odovzdanie bude 10. – 14. 12.2018. Presný čas ešte ešte upresníme.

Výsledky komunálnych volieb 2018 – Horný Hričov

Počet oprávnených voličov: 672

Volieb sa zúčastnilo: 467 čo predstavuje 69,5 % hlasov

Výsledok volieb starostu:

 1. Ing. Dušan Ďuríček, nezávislý,  počet hlasov 282
 2. Mária Dikošová, nezávislá, počet hlasov 178

Výsledok volieb poslancov do obecného zastupiteľstva:

 1. Adriána Vydrová, nezávislá,  počet hlasov 246
 2. Ing. Daniel Badík, nezávislý, počet hlasov 235
 3. Ing. Peter Marčiš, nezávislý, počet hlasov 231
 4. Mgr. Juraj Králik, nezávislý, počet hlasov 224
 5. Anton Nemčík, nezávislý, počet hlasov 224
 6. Miroslav Káčer, nezávislý, počet hlasov 211
 7. Jozef Pytel, nezávislý, počet hlasov 199

Do obecného zastupiteľstva sa nedostali:

 1. Peter Trajčík, ŠANCA,  počet hlasov 196
 2. Róbert Potomský, nezávislý, počet hlasov 155
 3. Ing. Juraj Králik, ŠANCA, počet hlasov 147
 4. Ing. Ján Bodis, ŠANCA, počet hlasov 76
 5. František Lušňák, ŠANCA, počet hlasov 45

 

 

VAROVANIE – Krádeže v obci Horný Hričov

Obec Horný Hričov dôrazne upozorňuje a varuje svojich občanov pred nárastom kriminality v našej obci. Pravdepodobne jedinec poznajúci prostredie našej obce, pácha v nočných hodinách trestnú činnosť formou vykrádania automobilov, garáži a humien.

Obec Horný Hričov vyzýva všetkých občanov k zvýšeniu ostražitosti. Sledujte svoje okolie a v prípade spozorovania podozrivej osoby alebo osôb okamžite volajte políciu alebo starostu obce. Trestná činnosť je vykonávaná v nočných hodinách, preto je dôležité okolie kontrolovať aj pohľadom z okna.

Vzhľadom na vzniknutú situáciu bude v krátkej dobe po celej obci inštalovaný kamerový systém v kvalite, ktorá umožní aj v noci rozpoznať tváre páchateľov. Niektoré kamery budú verejné iné budú umiestnené anonymne.

Verím, že spoločnými silami sa nám podarí prichytiť páchateľa alebo páchateľov pri čine.

Dušan Ďuríček, starosta

VÝZVA / UPOZORNENIE pre obyvateľov obce venčiacich psov v intraviláne obce

    Vážení spoluobčania,

Obec Horný Hričov dôrazne  upozorňuje všetkých obyvateľov Obce Horný Hričov , ktorí sú  majiteľmi psov a  ktorí na venčenie psov  využívajú intravilán obce (do intravilánu patrí hrádza VD, priestranstvo pri kostole, všetky zelené plochy, miestne komunikácie, chodníky a iné priestranstvá), že sú povinní po psoch zbierať a likvidovať ich výkaly. Ponechanie psích výkalov na tráve, ceste, chodníku alebo inom priestranstve je závažným priestupkom, ktorý bude riešený pokutou udelenou zo strany obce.

Psie výkaly spôsobujú závažné ochorenia, na ktoré môžu najviac doplatiť deti. V súčasnej dobe nie je možné pre vychádzky detí ZŠ a MŠ Horný Hričov využívať hrádzu, ktorá je extrémne znečistená psími  výkalmi. Psie výkaly sa nachádzajú aj na miestnych komunikáciách a iných priestranstvách.

Žijeme v roku 2017 a každý z nás by mal akceptovať, že v dnešnej dobe existujú určité hygienické štandardy, ktoré je potrebné dodržiavať. Ak sa nájdu jednotlivci, ktorí toto rešpektovať nechcú, každému vo svojom okolí dávajú jasne najavo, že im nezáleží na deťoch v našej Obci  a ani spoluobčanoch našej Obce.

Pevne verím, že sa situácia  po zverejnení  výzvy  zlepší  a Obec nebude nútená pristúpiť k represii.

                                                                                                                             Ing. Dušan Ďuríček, starosta