Oznámenie na prebratie zásielky

      Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. :

Andrej BOTEK, 013 42 Horný Hričov 191.

      Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

Vyvesené dňa :  13.03.2019                                                   Zvesené dňa : 28.03.2019

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).