Oznámenie na prebratie zásielky

      Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. :

Anna BROSSOVÁ, 013 42 Horný Hričov

      Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

Vyvesené dňa :  08.06.2018                                                   Zvesené dňa : 25.06.2018

                                                                                             Ing. Dušan Ďuríček

                                                                                                       starosta

 

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).