Oznámenie na prebratie zásielky
Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. :
Anna BROSSOVÁ, 013 42 Horný Hričov
Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 30 dní od vyvesenia oznamu.
Vyvesené dňa : 20.07.2016 Zvesené dňa : 05.08.2016

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).