Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. :

Andrea MURÍNOVÁ, pobyt na obci Horný Hričov

     Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

Vyvesené dňa :  28.07.2020                                                               Zvesené dňa : 12.08.2020

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).