Akčné plány ochrany proti hluku  boli vypracované v nadväznosti na spracovanú strategickú hlukovú mapu v III. etape na rok 2016 pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I. triedy vo vlastníctve NDS, a.s..

Podľa platnej legislatívy je odo dňa zverejnenia lehota 45 dní na doručenie vyjadrení, podnetov a pripomienok k predloženému návrhu Akčného plánu ochrany pred hlukom.

Strategické hlukové mapy a aj návrh Akčného plány ochrany pred hlukom (III. etapa) sú zverejnené na webovej stránke www.avekol.sk ktorá je voľne prístupná širokej verejnosti.

Pripomienky k návrhu akčného plánu je možné adresovať :

  • elektronicky na e-mailovú adresu enviro@ndsas.sk

Príloha –   16. Horný Hričov D3 Hričovské Podhradie – Žilina

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).