Navrhovaná činnosť : „ADMINISTRATÍVNO-PREVÁDZKOVÝ OBJEKT ( opravárenská dielňa nákladnej dopravy )“

Navrhovateľa  TD Company, s.r.o., Kamenná cesta 2825/11, 010 01 Žilina, IČO 46900284 vypracovaná spracovateľom ENVIROSPOL, s.r.o. Bajkalská 9/B, 831 04 Bratislava, predmetom ktorej je zhotovenie administratívnych priestorov spolu s opravárenskou dielnou nákladnej dopravy pre vlastný vozový park spoločnosti, umiestnene v katastrálnom území Horný Hričov, par. č.  C KN 814/5 –  sa nebude posudzovať podľa zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 Rozhodnutie je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Horný Hričov, kde si možno z neho robiť výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotovovať jeho kópie počas pracovných dní od 07.02.2018 do 22.02.2018

Oznámenie o strategickom dokumente je taktiež zverejnená na webovej adrese: hornyhricov.sk v sekcii Úradná tabuľa

Úradné hodiny :

Pondelok a streda v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 17:00 h

Utorok, štvrtok a piatok v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 14:30 h

Vyvesené : 07.02.2018                                                                              Zvesené : 22.02.2018

 

                                                                                                                Starosta

 ♠                                  TD COMPANY – Administatívno-prevádzkový objekt

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).