OZNÁMENIE

     o zámere navrhovateľa TD Company, s.r.o. Kamenná 2825/11 Žilina k navrhovanej činnosti „Administratívno-prevádzková budova“.  Navrhovaná činnosť je situovaná na pozemku p.č. KN-C 814/5 v k.ú. Horný Hričov.

     Zámer je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Horný Hričov, kde si možno z neho robiť výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotovovať jeho kópie počas pracovných dní od 09.08.2016 do 25.08.2016

Pondelok a streda v dobe od 07:30 h do 11:30 h od 12:00 h do 17:00 h

Utorok, štvrtok a piatok v dobe od 07:30 h do 11:30 h od 12:00 h do 14:30 h

 Zámer je zverejnený na elektronickej adrese :

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/administrativno-prevadzkova-budova

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).