V Y H L Á S E N I E

II. stupňa povodňovej aktivity pre územie obce

     Na základe § 26 ods. 3  písm. b) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e  obec Horný Hričov

 dňa 05.02.2020 o 07:00 h

II. stupeň povodňovej aktivity na pre celé územie obce.

Zdôvodnenie:

Dôvodom vyhlásenia II. SPA z vlastného podnetu je naplnenie zákonných ustanovení
§ 11 ods. 5 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.

Opatrenia na ochranu pred povodňami –  na vykonanie povodňových  záchranných prác budú vykonávané v súlade s povodňovým plánom obce a návrhmi opatrení povodňovej komisie obce.

V Hornom Hričove dňa 05.02.2020

 

                                                                                             Ing. Dušan Ďuríček

                                                                                                      starosta    

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).